Share via email

Some fields are missing
Bürkert - in uw buurt
Kantoor /1
 • Hoofdvestiging
 • Hoofdkantoren
 • Systeemhuis
 • Distributeur
 • Kantoor
 • Fabriek
 • Logistiek centrum
bürkert
 

Bescherming persoonsgegevens

Bürkert dankt u hartelijk voor  uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.

Aan de bescherming van uw persoonsgegevens hechten wij een groot belang en wij willen dat u zich tijdens een bezoek aan onze website veilig voelt. Wij beschermen uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen we de inhoud van deze privacyverklaring, de voor ons van toepassing zijnde landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming en de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) in acht.

Hieronder geven wij u een overzicht van de informatie die wij tijdens uw bezoek op onze webpagina’s registreren en hoe deze worden gebruikt:

Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

Website informatie

Gepubliceerd door

Meer informatie

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt voor alle juridische aspecten van de gegevensbescherming contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De heer Gustav Müller
datenschutz@burkert.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens omvatten ook informatie over uw gebruik van onze website. In verband hiermee verzamelen we als volgt persoonsgegevens van u: informatie over uw bezoeken aan onze website, bijvoorbeeld de omvang van de gegevensoverdracht, de plaats waarvandaan u gegevens van onze website opvraagt en andere verbindingsgegevens en bestanden en verdere inhoud die u opvraagt. Dit gebeurt doorgaans door middel van logbestanden en cookies. Meer informatie over logbestanden en cookies vindt u verder hieronder.

Gebruiksdoel en persoonsgegevens waar het om gaat
Omvang en aard van de gegevens die worden verzameld, verwerkt en gebruikt verschillen afhankelijk van de vraag of u onze internetsite alleen maar bezoekt om algemeen beschikbare informatie op te vragen of dat u daarnaast gebruikmaakt van andere diensten:

1. Informatief gebruik

Voor informatief gebruik van onze website is het in principe niet nodig dat u persoonsgegevens opgeeft.

Veeleer registreren we in dat geval bij het opvragen van onze webpagina’s alleen maar de gegevens die door uw internetbrowser automatisch naar ons worden gestuurd, bijvoorbeeld

 • het IP-adres van uw computer
 • datum en tijd waarop de pagina’s zijn opgevraagd
 • uw browsertype, browserversie en browserinstellingen
 • het gebruikte besturingssysteem (Windows, iOS, Linux enz.)
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens en status van de overdrachten
 • vanaf welke website toegang tot onze pagina is verkregen
 • andere soortgelijke gegevens en informatie die zijn bedoeld voor de beveiliging in geval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

Het IP-adres van uw computer wordt daarbij alleen voor de duur van uw gebruik van de website opgeslagen en onmiddellijk daarna verwijderd of door verkorting ervan anoniem gemaakt. De overige gegevens worden voor een beperkte tijdsduur opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor de exploitatie van onze website, met name om fouten van de website vast te stellen en te verhelpen, om de mate van belasting van de website vast te stellen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.

2. Gebruik bij benutting van andere diensten

Voor zover u via onze webpagina gebruikmaakt van andere diensten van onze onderneming, is het mogelijk noodzakelijk dat u hiervoor persoonsgegevens opgeeft.

Welke persoonsgegevens voor de levering van de dienst vereist zijn, blijkt uit het desbetreffende invoerscherm.

Andere gegevens kunt u vrijwillig opgeven. Welke gegevens verplicht en welke vrijwillig zijn, kunt u zien aan het feit dat de verplicht gegevens steeds met een sterretje (*) zijn gemarkeerd.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt met het doel om de door u gewenste dienst te leveren.

Informatie overeenkomstig de Europese privacywet AVG ten behoeve van klanten en leveranciers

application/pdf

Informatie overeenkomstig de Europese privacywet AVG ten behoeve van klanten en leveranciers

Documenten downloaden

Nieuwsbrief

Wanneer u onze nieuwsbrief wilt bestellen, hebben we behalve uw e-mailadres de bevestiging nodig dat u de eigenaar van het e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met het doel u de nieuwsbrief te kunnen toezenden en ons recht om dat doen te documenteren. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De bestelling van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Contactformulier

Op onze website bieden we u de mogelijkheid door middel van een contactformulier contact met ons op te nemen. 

De ontvanger van uw bericht blijkt, onder voorbehoud van het hierna bepaalde, steeds uit de beschrijving in het betreffende contactformulier.

De persoonsgegevens die u in het kader van deze contactaanvraag opgeeft, worden alleen gebruikt om uw aanvraag in behandeling te nemen en worden onmiddellijk van de webserver verwijderd. Wij wijzen erop dat de berichten in het kader van wettelijk bestaande bewaarplichten worden bewaard. Onder voorbehoud van het bovenstaande worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

Doelgebonden opslag

Een doelgebonden opslag vindt plaats voor de volgende functies van onze website:
Log-in-informatie
Reclamatiebeheer
Boodschappenmandje en opgeslagen boodschappenmandjes (favorietenlijst)
Productvergelijking
Opdrachtgerelateerde gegevens

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om voorkeuren van de bezoekers bij te houden en onze webpagina’s hier optimaal op af te kunnen stemmen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze internetpagina bezoekt. Deze gegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven of worden zonder uw toestemming niet met persoonsgegevens in verband gebracht Indien u dat wilt, kunt u de cookies te allen tijde weer verwijderen. Dit kan er echter toe leiden dat u over enkele functies niet meer kunt beschikken. Informatie over het verwijderen van cookies vindt u in de Help-functie van uw browser.

Cookies die voor deze website worden gebruikt:

Cookie

Doel

eZSESSID_website_nl      

De website slaat een cookie op gedurende de duur van de browsersessie. Voor elke website wordt een eigen cookie opgeslagen. In deze cookie wordt een sessie-id opgeslagen. Die wordt gebruikt om vast te stellen of de klant aangemeld is of niet. 

Sessie-id voor aangemelde klanten

Bij klanten die de online-winkel gebruiken, wordt door de SSO-server nog een cookie opgeslagen. Deze cookie slaat eveneens een sessie-id op. Die wordt gebruikt om een verbinding met het gebruikersaccount van de klant tot stand te brengen.

_ga

Er wordt standaard een client-id aangemaakt. Deze wordt in de cookie opgeslagen en door Google Analytics gebruikt om gebruiker, sessie en campagnegegevens te berekenen.

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid tussen gebruikers te maken.

cookie_policy_level

Geeft aan dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze website. Wordt opgeslagen zodra u akkoord gaat met het "Gebruik van cookies". Is de cookie aanwezig, wordt het instructiescherm niet meer getoond.

cookie_policy_disagreed

Geeft aan dat u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze website. Wordt opgeslagen zodra u niet akkoord gaat met het "Gebruik van cookies". Is de cookie aanwezig, wordt het instructiescherm getoond.

sesComparisonCount

Productvergelijkingsfunctie

Olark Chat

hblid

Olark Chat: een bezoekersidentificatie die wij alleen op onze pagina toepassen om de betreffende gebruiker tussen de bezoeken door te kunnen onthouden

wcsid

Olark Chat: een sessie-identificatie die wij alleen op onze pagina toepassen om een afzonderlijke chatsessie te kunnen volgen

olfsk

Olark Chat: een opslagidentificatie die wij gebruiken om de chatstatus over meerdere pagina's te kunnen behouden (bijv. verloop van berichten)

_okbk

Olark Chat: extra statusinformatie (bijv. openen/sluiten van de chatbox)

_ok

Olark Chat: laatst gebruikte Olark-site-id (veiligheidsmaatregel)

_oklv

Olark Chat: de Olark-loader-versie (om beter te kunnen cachen)

_okla

Olark Chat: dient voor cachingdoeleinden (wordt geladen door CDN resp. door onze infrastructuur)

_okgid

Olark Chat: Groeps-id waarop de bezoeker aangesloten is

_okac

Olark Chat: dient voor het cachen door een hekje (hash) te plaatsen voor content om te bepalen of die gewijzigd zijn en of die opnieuw moeten worden geladen

_okck

Olark Chat: dient voor het controleren of de browser van de bezoeker de opslag van cookies toestaat

_okdetect

Olark Chat: dient voor het herkennen van een statusverandering in onze lokale opslagcontext in de browser van de bezoeker.

Daarnaast kunnen cookies door de volgende derden worden opgeslagen:
Youtube
CADENAS PARTcommunity
Bürkert heeft geen invloed op het opslaan van deze cookies.

Gebruik van webanalyse-tools

Om onze websites optimaal aan uw eisen aan te kunnen passen maken wij gebruik van gereedschappen voor een zogenaamde webanalyse.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het voor u mogelijk maken om een analyse van het gebruik van de website uit te voeren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website echter geactiveerd wordt, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden die onder de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vallen, van tevoren door Google ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten t.b.v. de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in de volle omvang volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In plaats van met de browser-plugin kunt u de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee de toekomstige registratie van uw gegevens tijdens een bezoek aan deze website wordt voorkomen: <a onclick=”alert(‘Google Analytics is gedeactiveerd’);” href=”javascript:gaOptout()”>Registratie van gegevens van Google Analytics voor deze webpagina deactiveren</a>

Registratie van gegevens van Google Analytics voor deze webpagina deactiveren

Nadere informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

We wijzen erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code »gat._anonymizeIp();« om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP-masking) te waarborgen.

App-analyse met Google Analytics

Net als de Bürkert-website maakt de Bürkert resistApp gebruik van Google Analytics om uw gebruik van de app te kunnen analyseren. U kunt de gegevensverwerking door Google Analytics in de app verhinderen, door in de gebruiksvoorwaarden een vinkje te plaatsen in het veld "Google Analytics uitschakelen".

Bürkert resistApp

De installatie van de Bürkert resistApp gebeurt via de technische exploitant van iTunes of de Google Play Store volgens de voorwaarden ervan. Voor zover de installatie van de app via iTunes gebeurt, is dat Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië, VS 95014. Het laden van de app gebeurt door elke gebruiker door de door hem zelf ingestelde Apple-ID. Daarvoor moet elke gebruiker al met de voorwaarden van Apple instemmen. Details over de „gegevensbeschermingsrichtlijn van Apple“ vindt u op http://www.apple.com/privacy/ . Google Play stelt zijn richtlijnen en privacyverklaring daarentegen ter beschikking op http://www.google.com/policies/privacy/.

Google AdWords

Deze website gebruikt het online advertentieprogramma „Google AdWords“ en in het kader daarvan de Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst, als u via een Google-advertentie op onze website beland bent. Die cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde sites van onze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op die advertentie heeft geklikt, en naar deze site werd doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd.

De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie dient om conversiestatistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die voor Conversion Tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt, en dat werd doorgestuurd naar een site die met een Conversion Tracking Tag is uitgerust. Ze verkrijgen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

Als u niet aan de Tracking wilt deelnemen, dan kunt u het cookie van Conversion Tracking van Google gemakkelijk deactiveren met de gebruikersinstellingen van uw internet -browser. Dan wordt u niet opgenomen in de statistieken van Conversion Tracking. Meer hierover verneemt u in het privacybeleid van Google op http://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps, een kaartendienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA voor de weergave van een interactieve kaart. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) naar een server van Google in de VS worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Google zal de verkregen informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Pas wanneer u zelf actief op de interactieve kaart klikt, maakt uw internetbrowser verbinding met de servers van Google. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door; tenzij u hebt ingestemd met het doorgeven van gegevens of wij op grond van wettelijke bepalingen en/of bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken het recht hebben of verplicht zijn deze gegevens te verstrekken. Daarbij kan het in het bijzonder gaan om het verstrekken van inlichtingen ten behoeve van strafvervolging, beveiliging of handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Ook als we ons ervoor inspannen om uitsluitend derden-aanbieders te gebruiken die IP-adressen alleen nodig hebben om inhoud (content) te kunnen leveren, hebben we er geen invloed op of de IP-adressen worden vastgelegd. Dit procedé dient in dat geval onder andere voor statistische doelen. Als we ervan op de hoogte zijn dat het IP-adres is opgeslagen, wijzen we onze gebruikers daarop.

Beveiliging van gegevens

Alle informatie die u ons toestuurt, wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Wij beveiligen onze website en verdere systemen echter via technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of vernietiging van, toegang tot, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Met name worden uw persoonsgegevens bij ons versleuteld verzonden. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS 1.2 (Transport Layer Security).

Uw rechten

U hebt het recht van ons

 •  gratis inlichtingen te krijgen over de door ons over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens (recht op informatie)
 • een bevestiging te verlangen over de vraag of wij u betreffende persoonsgegevens verwerken (recht op bevestiging)
 • van ons te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens door ons onmiddellijk worden verwijderd indien verwerking ervan niet meer nodig is en ook aan de overige voorwaarden van de AVG voor het verwijderen ervan is voldaan (recht op verwijdering)
 • de onmiddellijke rectificatie en completering van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen (recht op rectificatie)
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen (recht op beperking van de verwerking)
 • de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (recht op verzet)

Verder hebt u het recht te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens met werking voor de toekomst in te trekken.

Neem voor meer informatie en voor de uitoefening van uw rechten contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Verwijdering en blokkering van persoonsgegevens nadat aan het doel ervan is voldaan

Wij verwerken en slaan persoonsgegevens slechts zo lang op als dat nodig om aan het doel ervan te voldoen, op zijn langst echter tot aan het verstrijken van de bewaar- en opslagtermijnen.

Als aan het doel is voldaan en de wettelijke bewaar- en opslagtermijnen zijn verstreken, worden de persoonsgegevens overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming verwijderd of geblokkeerd.

Recht tot indienen van klachten

Verantwoordelijke leidende toezichthoudende autoriteit conform artikel 56 AVG bij klachten is in Nederland:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Telefoon: 0900-2001201  Fax: 070-8888501 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00  Fax: +32 (0)2 274 48 35 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Wijzigingen van onze privacyverklaring

Om te garanderen dat onze privacyverklaring altijd aan de huidige wettelijke eisen voldoet, behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Dat geldt ook in het geval dat de privacyverklaring wegens nieuwe of herziene voordelen, zoals nieuwe dienstverlening, moet worden aangepast. Deze nieuwe privacyverklaring wordt geldig bij uw volgende bezoek aan ons aanbod.

Verantwoordelijk voor de inhoud

De inhoud van de Bürkert websites wordt met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemedia Wet) verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze pagina's, conform algemeen geldende wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG (Duitse Telemedia Wet) zijn wij als aanbieders van diensten niet verplicht om verstrekte of opgeslagen externe informatie te controleren of naar omstandigheden te zoeken die op illegale activiteiten duiden. Verplichtingen om volgens de algemeen geldende wetten informatie te verwijderen of de toegang tot informatie te blokkeren blijven onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk vanaf de datum van kennisgeving van een concrete overtreding. Na het bekend worden van dergelijke schendingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook geen garantie verlenen voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De sites waarnaar gelinkt wordt, worden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van het linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de sites waarnaar gelinkt wordt, is zonder concreet bewijs van overtredingen ondoenlijk. Na het bekend worden van overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door Bürkert geschreven inhoud en werken op deze sites zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht om vereist de schriftelijke toestemming van de afzonderlijke auteur resp. maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé gebruik toegestaan en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant opgesteld is, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Vooral de inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Wanneer u desondanks een overtreding van auteursrechten vaststelt, verzoeken wij u om ons hiervan in kennis te stellen. Na het bekend worden van overtredingen zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Mijn vergelijkingslijst