Bürkert - in uw buurt
Kantoor /1
  • Hoofdvestiging
   Burkert Contromatic BV Benelux
   Minervum 7220
   NL-4817 ZJ Breda
   Telefoon NL: +31 (0)88 1267300 / BE: +32 (0)3 3258900
   Fax NL: +31 (0)88 1267350 / BE: +32 (0)3 3256161
   E-mail vasb@ohexreg.ay
 • Hoofdvestiging
 • Hoofdkantoren
 • Systeemhuis
 • Distributeur
 • Kantoor
 • Fabriek
 • Logistiek centrum
bürkert
 

Bescherming persoonsgegevens

Bürkert dankt u hartelijk voor  uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.

Verantwoordelijk voor de inhoud

De inhoud van de Bürkert websites wordt met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemedia Wet) verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze pagina's, conform algemeen geldende wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG (Duitse Telemedia Wet) zijn wij als aanbieders van diensten niet verplicht om verstrekte of opgeslagen externe informatie te controleren of naar omstandigheden te zoeken die op illegale activiteiten duiden. Verplichtingen om volgens de algemeen geldende wetten informatie te verwijderen of de toegang tot informatie te blokkeren blijven onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter alleen mogelijk vanaf de datum van kennisgeving van een concrete overtreding. Na het bekend worden van dergelijke schendingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook geen garantie verlenen voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De sites waarnaar gelinkt wordt, worden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van het linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de sites waarnaar gelinkt wordt, is zonder concreet bewijs van overtredingen ondoenlijk. Na het bekend worden van overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door Bürkert geschreven inhoud en werken op deze sites zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht om vereist de schriftelijke toestemming van de afzonderlijke auteur resp. maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé gebruik toegestaan en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant opgesteld is, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Vooral de inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Wanneer u desondanks een overtreding van auteursrechten vaststelt, verzoeken wij u om ons hiervan in kennis te stellen. Na het bekend worden van overtredingen zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze sites persoonlijke gegevens verzameld worden (zoals bijvoorbeeld de naam, het adres of e-mailadressen), gebeurt dit zo mogelijk steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij het communiceren via e-mail) hiaten in de beveiliging kunnen vertonen. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor het geval ongevraagd reclame-informatie toegestuurd wordt, zoals bijv. spam mails.

Gebruik van cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Wanneer u doorgaat op onze website, veronderstellen wij dat u daarmee akkoord gaat. Cookies zijn kleine, tijdelijke tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Daardoor kan onze website u als terugkerende bezoeker herkennen en kunt u de website gemakkelijker bedienen. Wanneer u het opslaan van de cookies niet toestaat, kan het gebruik van onze website voor u beperkt zijn.

Cookies die voor deze website worden gebruikt:

Cookie

Doel

eZSESSID_website_de       

De website slaat een cookie op gedurende de duur van de browsersessie. Voor elke website wordt een eigen cookie opgeslagen. In deze cookie wordt een sessie-id opgeslagen. Die wordt gebruikt om vast te stellen of de klant aangemeld is of niet.  

Session-ID für eingeloggte Kunden

Bij klanten die de online-winkel gebruiken, wordt door de SSO-server nog een cookie opgeslagen. Deze cookie slaat eveneens een sessie-id op. Die wordt gebruikt om een verbinding met het gebruikersaccount van de klant tot stand te brengen.

Gebruik van webanalyse-tools

Om onze websites optimaal aan uw eisen aan te kunnen passen maken wij gebruik van gereedschappen voor een zogenaamde webanalyse.

 

Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het voor u mogelijk maken om een analyse van het gebruik van de website uit te voeren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website echter geactiveerd wordt, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragslanden die onder de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vallen, van tevoren door Google ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten t.b.v. de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in de volle omvang volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mijn vergelijkingslijst